Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče

Mestna občina Nova Gorica Občina Šempeter - Vrtojba Občina Miren - Kostanjevica

Mestna občina Nova Gorica Občina Šempeter - Vrtojba Občina Miren - Kostanjevica


Dobrodošli!

Stran »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)« je  namenjena informiranju vseh zainteresiranih o zasnovi, namenu in poteku tega projekta.

V Mestni občini Nova Gorica, občini Šempeter-Vrtojba in občini Miren-Kostanjevica gradijo centralno čistilno napravo Nove Gorice s kapaciteto 50.500 PE in kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti v skupni dolžini 18,739 km. Projekt financirajo s sredstvi Kohezijskega sklada EU, proračuna Republike Slovenije in proračunskih virov vseh treh občin. Na spletni strani so objavljene aktualne informacije, veseli pa bomo tudi vaših mnenj, predlogov in komentarjev.

Mestna občina
Nova Gorica

Občina
Šempeter-Vrtojba

Občina
Miren-Kostanjevica