Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče

Mestna občina Nova Gorica Občina Šempeter - Vrtojba Občina Miren - Kostanjevica

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, razliko pa financira investitor iz lastnih sredstev ter sredstev RS oziroma Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Viri sredstev